Siirry sisältöön

25 vuoden järjestelmätakuu

Suunnittelemme tietoverkkoon tuotteita, joihin voit todella luottaa.

Kerman järjestelmätakuun ansiosta loppukäyttäjä voi olla varma siitä, että hänen sertifioitu verkkonsa vastaa sovellettavia suorituskykystandardeja 25 vuoden ajan. 
Kerman laajennettu järjestelmätakuu on saatavilla vain silloin, kun järjestelmän suunnittelee, toimittaa ja asentaa valtuutettu Kerman ratkaisukumppani tai kun sen toimittaa ja asentaa valtuutettu Kerman kaapelointikumppani. 
Kerman-kumppanin vastuulla on varmistaa, että loppukäyttäjä on tietoinen järjestelmätakuun ehdoista. 

Miten järjestelmätakuun vaatimukset täytetään? 

Takuuvaatimusten täyttämiseksi verkon kaikkien tuotteiden on oltava Kerman siirtotien tai hyväksyttyjen kumppaneiden tuotteita (APS, Gigaset), ja niiden on oltava asennushetkellä uusia. Myös kaikki siirtotiet on asennettava ja testattava Kerman ohjeiden ja sovellettavien standardien mukaisesti. 
Kun verkko on testattu, Kerman-kumppani hakee 25 vuoden järjestelmätakuuta toimittamalla vaadittavat asiakirjat tietylle Kerman-edustajalle 60 päivän kuluessa testien suorittamisesta. Kerman tekninen henkilökunta ja testauksen valvoja arvioivat hakemuksen, ja jos se hyväksytään, hakijalle myönnetään takuusertifikaatti. 
Jos hakemukseen on täydennetty kaikki vaadittavat tiedot, takuusertifikaatti myönnetään seitsemän (7) päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Todistus lähetetään sähköpostitse hakijan antamaan osoitteeseen. 
Kaikkien Kermanille annettujen tietojen on oltava täsmällisiä ja todenmukaisia. Jos käy ilmi, että hakija on toimittanut virheellisiä tietoja, takuu mitätöityy ja verkon omistajalle ilmoitetaan, että takuusertifikaatti on peruutettu. 

Mitä takuu kattaa? 

Kerman 25 vuoden järjestelmätakuu kattaa Kerman hybridi ja/tai -kupariyhteyksien toiminnan kytkentäpaneelista ulostuloon ja/tai kytkentäpaneelista kytkentäpaneeliin. Takuu koskee sekä yksittäisiä komponentteja että verkkosovelluksia. 
Yksityiskohtaisesti sekä kupari- että hybridiyhteyksien osalta takuu kattaa 
• siirtotiet ja kanavat kytkentäpaneelista ulostuloon 
• siirtotiet ja kanavat kytkentäpaneelista kytkentäpaneeliin 
• runkoverkkoyhteydet (kytkentäpaneelista kytkentäpaneeliin) 
Jos loppukäyttäjä tai Kerman-kumppani ei maksa takuuseen kuuluvia vastaanottamiaan tuotteita kokonaisuudessaan ehtojen mukaisesti, takuu mitätöityy. Tällaisessa tapauksessa Kerman ilmoittaa asiasta loppukäyttäjälle mahdollisimman pian. 

Mitä takuu ei kata? 

Takuu ei kata 
• ihmisten vahingon tai ilkivallan asennetuille tuotteille tai yhteyksille aiheuttamia vaurioita 
• hallitsemattomissa olevien ulkoisten olosuhteiden aiheuttamia vaurioita 
• pysyviä yhteyksiä, joiden osalta hakuajankohtana ei ole toimitettu vaatimustenmukaisia testituloksia 
• pysyviä yhteyksiä, joita on käsitelty millä tahansa tavalla sertifioidun asennuksen jälkeen 
• pysyviä yhteyksiä, joiden suorituskykyyn on vaikutettu suoraan ja/tai epäsuorasti tai joita on muutoin käsitelty 
• mitään pistorasiapaneelia (takuu on 2 vuotta). 

Mitä tehdä ongelman ilmetessä? 

Jos sertifioidun asennuksen kanssa ilmenee jokin ongelma, loppukäyttäjän on otettava yhteyttä järjestelmän asentaneeseen Kerman-kumppaniin. Kerman-kumppanin on käytävä paikan päällä tarkistamassa asennusongelman ja mahdollisesti myös sen syyn selvittämiseksi. Kerman-kumppanin on ilmoitettava asiasta viipymättä Kerman-edustajille ja/tai tekniselle henkilöstölle. 
Kermanilla on oikeus vaatia asentajaa suorittamaan tiettyjä testejä, käydä itse paikan päällä ja pyytää vialliseksi epäillyn tuotteen tai muiden verkon komponenttien näytteiden palauttamista. Näiden vaatimusten noudattamatta jättäminen voi Kerman harkinnan mukaan mitätöidä saamisoikeuden. 
Jos arvioinnin perusteella havaitaan, että jokin tuote, jonka sertifioitu takuu kattaa, on viallinen, Kerman-kumppania pyydetään toimittamaan korvaava tuote ilman, että siitä koituu kustannuksia asiakkaalle. 
Kerman kaapelointikumppanit esittävät viallisen tuotteen arvon suuruisen korvausvaatimuksen Kermanille. 
Viallisten tuotteiden arvon lisäksi Kerman ratkaisukumppanit ovat oikeutettuja hakemaan tehdyn työn arvon suuruista korvausta Kermanilta ongelman korjaamiseksi. Työ korvataan työtuntien perusteella Kerman-kumppanisopimuksessa sovitun taksan mukaisesti. 
Jos Kerman-kumppani ei harjoita enää liiketoimintaa tai ei ole enää käytettävissä työn suorittamiseen, verkon omistajan tai loppukäyttäjän on kysyttävä jatkotoimiin liittyviä neuvoja Kerman myyntitiimiltä tai tekniseltä tiimiltä. Ongelmasta tarvitaan täydelliset yksityiskohtaiset tiedot. Kerman tai kuka tahansa käytettävissä oleva Kerman-kumppani antaa tarvittavaa apua ja varmistaa, että sertifioidun verkon suorituskyky palautuu standardinmukaiseksi. 
Kerman pidättää itsellään oikeuden periä matkustuskustannukset ja työtunnit normaalin taksan mukaisesti verkon omistajalta tai loppukäyttäjältä riippuen siitä, kuka on pyytänyt Kermanilta apua, jos insinööri lähetetään paikan päälle ja todetaan, että verkko tai tuotteet eivät ole viallisia. 

Hakemusprosessi yksityiskohtaisesti 

Kerman järjestelmätakuun hakeminen on helppoa, ja se voidaan tehdä täyttämällä standardinmukaiset hakemuslomakkeet verkossa. Hakeminen tapahtuu seuraavasti:  

1. vaihe – Kumppanuutemme tilan nopea tarkistus.
Todenna, että olet valtuutettu Kerman-kumppani ja että kumppanuussertifikaattisi on edelleen voimassa. 
Jos et ole Kerman-kumppani, täydennä lomake A1 ja toimita hakemuksesi myyntiedustajallesi arviointia varten. 
Jos Kerman-kumppanuussertifikaattisi voimassaolo on päättynyt, ota yhteyttä myyntiedustajaasi tai tekniseen henkilöstöön sertifikaatin uusimiseksi.  

2. vaihe – Kuka asentaa ja kuka omistaa verkon .
Täydennä lomake B1a
Tämän lomakkeen kautta Kerman saa tietoja kumppanista, joka asentaa verkon ja verkon omistajasta, joka saa takuusertifikaatin. 

3. vaihe – Yhteyksien ja testauslaitteen yksityiskohtaiset tiedot.
Täydennä lomake B1b. Tämän lomakkeen kautta Kerman saa yleistietoja yhteyksistä, jotka muodostavat verkon ja laitteista, joita käytetään yhteyksien testaamiseen. Jos verkko muodostuu esimerkiksi kategoriasta 6A U/FTP 4-pariseen LSZH-kaapeliin ja kategoriasta 6 U/UTP 4-pariseen LSZH-kaapeliin, ja yhteyksien määrä on ensimmäisen osalta 100 ja toisen osalta 200, toimitetaan seuraavat tiedot:   

Yhteyden tyyppi Yhteyksien määrä 
Kategoria 6A U/FTP, 4-parinen LSZH-kaapeli      100 
Kategoria 6 U/UTP, 4-parinen LSZH-kaapeli       200 

Testauslaitteen on oltava kalibroitu viimeisten 12 kuukauden aikana. Hakemuksen mukana on toimitettava todistus kalibroinnista. 

4. vaihe – Tuotteen yksityiskohtaiset tiedot.  
Tietoja, jotka vähintään on ilmoitettava, ovat osanumero sekä asennettujen kaapeleiden, liittimien ja paneelien kokonaismäärä. Jos kyseessä on esimerkiksi kategorian 6A U/FTP kupariverkko, jonka perustana on 20 000 metriä 4-parista tyypin K614C5 kaapelia, 650 tyypin XG6S24 Keystone-liitintä ja 15 tyypin PPE24SU paneelia, toimitetaan vähintään seuraavat tiedot: 

KERMAN-tuotteet – Materiaaliluettelo 
Osanumero Määrä Osanumero Määrä Osanumero Määrä 
      
K614C5 20 000 m     
XG6S24 650 kpl     
PPE24SU 15 kpl     
Kytkentäjohtoja Lisävaruste     
Etulevyjä Lisävaruste     

5. vaihe – Testausraportti.
Tämä on olennainen osa, kun järjestelmätakuuta haetaan. Raportin on oltava käytettävän laitteen ohjelmiston luoma alkuperäinen raportti, ja se on toimitettava mittarin alkuperäisenä tai PDF-tiedostona. Raportin on osoitettava, että testausmenetelmät vastaavat sovellettavaa standardia, ja sen on sisällettävä ainakin 
– yhteenveto testatuista yhteyksistä. 
– 1-sivuinen testiraportti jokaisesta yksittäisestä yhteydestä sisältäen kaikki testatut toiminnat. 

6. vaihe – Hakemuksen toimittaminen.
Kerman-edustajalle on toimitettava seuraavat asiakirjat: 
– lomake B1a 
– lomake B1b 
– lomake B2a 
– lomake C
– testiraportit 
Tiedot voidaan toimittaa joko sähköpostitse, jakopalvelujen kautta, postitse tai lähettipalvelun välityksellä. Jos hoidat toimittamisen postitse tai lähettipalvelua käyttäen, tarkista toimitusosoite Kerman-edustajalta. Kustannukset maksaa Kerman-kumppani. Huomaa, että CD- tai DVD-levylle tai muistitikulle tallennettuja tuloksia ei palauteta. Asentajan on suositeltavaa säilyttää itsellään kopio tuloksista omaa rekisteriään varten. 

7. vaihe – Varmentaminen ja takuusertifikaatti.  
Kerman vahvistaa hakemuksen vastaanottamisen viipymättä ja varmentaa sen sisällön yleensä 5–10 päivässä. 
Jos hakemus hyväksytään, Kerman ilmoittaa asiasta kumppanille sähköpostitse ja lähettää takuusertifikaatin viestin PDF-liitteenä. 
Jos hakemusta ei voida käsitellä puutteellisten, virheellisten tai lukukelvottomien tietojen vuoksi tai mistä tahansa muusta syystä, Kerman ilmoittaa siitä kumppanille sähköpostitse asiaan liittyvin huomautuksin. Kumppani voi tällöin ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta takuu voidaan panna täytäntöön. 

Testiraporttien vaatimukset 

Kuparinen runkoverkko (pystysuuntainen): Luokka 3.
Testausaste: 100 %. 
Jokainen runkoverkon muodostava yksittäinen yhteys on testattava. Raportit on toimitettava PDF-muodossa, ja jokaisen raportin on sisällettävä kategorian 3 standardin edellyttämien kaikkien toimintojen kaikki tulokset sekä yhteyden pituus. 

Kuparinen siirtotie (4-parinen): Kategoria 5e, 6 ja 6A, luokka D, E ja EA. 
Testausaste: 100 %. 
Jokainen horisontaalisen verkon muodostava yksittäinen yhteys on testattava. Raportit on toimitettava PDF-muodossa, ja jokaisen raportin on sisällettävä sovellettavan kategorian/luokan edellyttämien kaikkien toimintojen kaikki tulokset sekä yhteyden pituus. 
Järjestelmätakuun hakemisen vähimmäisvaatimuksena on tason III testauslaitteisto. Horisontaaliset yhteydet (kytkentäpaneelista ulostuloon) on testattava siirtotienä (Permanent Link, PL2). Testausaste: 100 %. 
Runkoverkkoyhteydet (kytkentäpaneelista kytkentäpaneeliin) on testattava siirtotienä (Permanent Link, PL2). Testausaste: 100 %. 
Horisontaaliset yhteydet konsolidointipisteineen (CP) (kytkentäpaneelista CP-kaapeliin) on testattava siirtotienä (Permanent Link, PL3). Testausaste: 100 %. 
 

Kerman ei vastaa eri testauslaitteiden tuottamien tulosten mahdollisista eroavaisuuksista. 

Lomakkeet (lata tästä)

  •  lomake A
  • lomake B1a
  •  lomake B1b
  •  lomake B2a
  • lomake C